Now loading.
Please wait.

Menu

EWA

Σχετικά με το έργο

Ο αθλητισμός αποτελεί ένα μέσο αυτοέκφρασης και αυτοεκπλήρωσης, καθώς και μια δύναμη για την αγωγή του πολίτη και την αλληλεγγύη, ενώ ταυτόχρονα τονίζεται ότι ο τομέας του αθλητισμού αντιμετωπίζει προβλήματα, όπως η βία κατά των γυναικών, οι προκαταλήψεις, οι μισθολογικές διαφορές και τα εμπόδια για τη συμμετοχή των γυναικών στη διοίκηση. Τα εμπόδια αυτά δρουν σε πολλαπλά επίπεδα (λεκτικό, σωματικό, σεξουαλικό, συναισθηματικό, ψυχολογικό, κοινωνικό, πολιτισμικό, οικονομικό, στο επίπεδο των ΜΜΕ κ.λπ.), και αντιλαμβάνονται ως μια διαδεδομένη σοβινιστική κουλτούρα που διαπερνά την καριέρα κάθε αθλήτριας.

Το έργο «Empowering Women Athletes» (EWA) αποτελεί ένα Collective Partnership Project στον τομέα του «SPORT», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος Erasmus+. Το έργο αναπτύσσεται από αθλητικές ομοσπονδίες, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και διεθνείς ενώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και στοχεύει στην καταπολέμηση της βίας, της κακομεταχείρισης, της παρενόχλησης και των διακρίσεων κατά των γυναικών στον χώρο του αθλητισμού.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Να αναπτυχθεί μια κοινότητα αθλητριών, επαγγελματιών, εκπροσώπων διοίκησης αθλητισμού και φορέων χάραξης πολιτικής στην Ευρώπη, οι οποίοι προλαμβάνουν και καταπολεμούν τη βία, την κακομεταχείριση, την παρενόχληση και τις διακρίσεις εναντίον των αθλητριών σε βασικά αθλητικά περιβάλλοντα, παρέχοντάς τους γνώση, εκπαίδευση και πρακτικά εργαλεία, ειδικά σχεδιασμένα στα πλαίσια του έργου. Το EWA είναι σχεδιασμένο με βάση την προσέγγιση πολλαπλών επιπέδων: ένα σύνολο ενδιαφερόμενων φορέων, ατόμων και οργανισμών, συμβάλλει στον προσδιορισμό και την επίλυση του προβλήματος.ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Κινητοποίηση των ατόμων και των κοινοτήτων στην Ευρώπη, που έχουν ήδη ασχοληθεί με το ζήτημα, μέσω ενός περιεκτικού διαλόγου σχετικά με την κατάσταση των πραγμάτων και τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν.

Προώθηση μιας καινοτόμου και πολυεπίπεδης αντιμετώπισης του προβλήματος, μέσω της μεγιστοποίησης και της αξιοποίησης των προηγούμενων εμπειριών και της δημιουργίας νέων στρατηγικών και εργαλείων στο επίπεδο της ΕΕ.

Ενεργοποίηση των αποδεκτών του έργου στην Ευρώπη μέσω μιας εκστρατείας ευαισθητοποίησης για την αναγνώριση και την εκτίμηση του ρόλου των γυναικών στον αθλητισμό.

Παραγωγή και διάδοση αντι-στερεοτυπικών πληροφοριών σχετικά με τις γυναίκες στον αθλητισμό μέσω μιας εκστρατείας στα ΜΜΕ.

Δοκιμή και αξιολόγηση της εκστρατείας εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, απευθυνόμενης σε AERS και επαγγελματίες στον χώρο του αθλητισμού (προπονητές, εκπαιδευτές, διευθυντές κ.λπ.).

Δοκιμή ενός συστήματος αλληλοϋποστήριξης για την ενθάρρυνση της υιοθέτησης συγκεκριμένων λύσεων για το πρόβλημα της σοβαρής βίας και κακομεταχείρισης των γυναικών στον χώρο του αθλητισμού.

Υποβολή στην ΕΕ σχετικού αιτήματος, στο οποίο θα συμμετέχουν οι πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το έργο EWA συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

ewa

Πλήρης τίτλος: “Empowering Women Athletes: Tackling Feminine Abuse, Violence and Discrimination in EU Sports Clubs”

Έναρξη: 01/01/2021

Λήξη: 31/06/2023

Πρόγραμμα: Erasmus+

Key-Action: Sport

Ακρονύμιο: EWA


Η κοινοπραξία

Οι συμμετέχοντες χώρες και οι συνεργαζόμενοι οργανισμοί είναι: Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale (Ιταλία), Bulgarian Sports Development Association (Βουλγαρία), Inforef (Βέλγιο), European Institute for Local Development (Ελλάδα), Cyprus University of Technology (Κύπρος), Çatalca District Directorate of National Education (Τουρκία), Latvian Sports Federations Council (Λεττονία), Innovation Academy (Λιθουανία) and Young Initiative Education, Youth And Sports Club Association (Τουρκία).

FaLang translation system by Faboba