ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΣΚΕΦΤΗΚΕ ΤΟΝ ΦΑΡΟ ΤΥΦΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΟΡΤΑΓΟΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022