Σκέφτεσαι Να Πετάξεις Τον Παλιό Σου Υπολογιστή;

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τοπικής Ανάπτυξης, με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, αναλαμβάνει μία νέα πρωτοβουλία για την αξιοποίηση παλιών υπολογιστών.


Στις μέρες μας, η πρόσβαση σε υπολογιστή είναι πλέον επιτακτική, καθώς οι περισσότερες λειτουργίες εκτελούνται ηλεκτρονικά.
Σε αυτόν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, η πανδημία λειτούργησε σαν επιταχυντής.
Ωστόσο, υπό τον κίνδυνο οι κοινωνικές ανισότητες να μετατραπούν και σε ψηφιακές, αναλαμβάνουμε να συγκεντρώσουμε παλιούς υπολογιστές όλων των ειδών, και αντί να απορριφθούν, να τους ανακατασκευάσουμε και να τους μοιράσουμε σε παιδιά, τα οποία ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.


Η νέα γενιά έχει ανάγκη από τη στήριξη και την αλληλεγγύη μας.
Σας καλούμε να ανταποκριθείτε στο κοινωνικό κάλεσμα και να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@eurolocaldevelopment.org.


H ομάδα του EITA