ο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τοπικής Ανάπτυξης Πραγματοποιεί Δωρεάν Σεμινάρια Εκπαίδευσης Κοινωνικών Λειτουργών Στο Πλαίσιο Του Ευρωπαϊκού Έργου Migrant Talent Garden

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τοπικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου Migrant Talent Garden διοργανώνει τέσσερα εκπαιδευτικά σεμινάρια μίας ώρας με θεματική τη παροχή συμβουλών προς τη απασχολησιμότητα των ωφελούμενων από κοινωνικούς λειτουργούς.
Στα τέσσερα αυτά σεμινάρια θα αναπτυχθούν θεματικές που θα δώσουν αρωγή ως προς τη συμβουλευτική διαδικασία ενίσχυσης της απασχολησιμότητας των ωφελούμενων αλλά και το πλαίσιο του επιχειρείν για ιδιώτες στην Ελλάδα.
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τοπικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο των δράσεων του έργου Migrant Talent Garden .

Επικοινωνία
e-mail:info@eurolocaldevelopment.org
site: https://eurolocaldevelopment.org/
Connected 4 Development: https://connected4development.com/
Facebook page: European Institute for Local Development
Linkedin Group: EUROPEAN INSTITUTE FOR LOCAL DEVELOPMENT
Twitter page: @InstituteEild