Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΜΕΤΑ-COVID ΕΠΟΧΗ.

Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΜΕΤΑ-COVID ΕΠΟΧΗ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MEDITERRANEAN ALLIANCE

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τοπικής Ανάπτυξης

Ο κόσμος αντιμετωπίζει μια άνευ προηγουμένου παγκόσμια υγειονομική, κοινωνική και οικονομική κρίση που προκλήθηκε από την πανδημία. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (UNWTO), ο τουρισμός συγκαταλέγεται στους τομείς που πλήττονται περισσότερο. Η πανδημία του COVID-19 μείωσε τις διεθνείς αφίξεις τουριστών το πρώτο τρίμηνο του 2020 δραματικά σε σύγκριση με το 2019. Οι προοπτικές για το 2021 έχουν υποβαθμιστεί αρκετές φορές λόγω του υψηλού επιπέδου αβεβαιότητας της εξέλιξης της πανδημίας.

Ως εκ τούτου, το έργο Mediterranean Alliance for Sustainable Tourism post COVID-19 ( MAST) δημιουργήθηκε περί τα τέλη του 2020 με σκοπό τον επαναπροσδιορισμό του τουρισμού στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και των βιώσιμων πρακτικών.

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει 9 μήνες, χρηματοδοτείται απο το UfM για την προώθηση της απασχόλησης και υλοποιείται απο 5 οργανισμούς- εταίρους. Οι συμμετέχουσες χώρες και οι συνεργαζόμενοι οργανισμοί είναι οι εξής: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τοπικής Ανάπτυξης – ΜΚΟ – Ελλάδα, University of Eastern Piedmont Amedeo Avogadro (UPO) – Πανεπιστήμιο – Ιταλία, Mediterranean Academy of Culture, Technology and Trade (MACTT) – ΜΚΟ – Μάλτα, Union Maghrebine et Nord Africaine des Agriculteurs (UMNAGRI) – ΜΚΟ – Τυνησία, Regional Observatory of Agriculture and Development (A.O.R.A.D.R.C.S.) – ΜΚΟ – Μαρόκο.

Οι στόχοι του έργου

Το ευρωπαϊκό έργο MAST, έχει ως στόχο την επανεκκίνηση του τουρισμού με τον επαναπροσδιορισμό και την υπέρβαση των σημερινών πρακτικών, τη μετάβαση σε νέες βιώσιμες τουριστικές προσεγγίσεις και επίσης την εισαγωγή νέων επιχειρηματικών ιδεών, στρατηγικών μάρκετινγκ και επικοινωνίας και ανανεωμένου διαλόγου μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των δημόσιων αρχών.

Στην αρχή του έργου θα είναι απαραίτητο να δοθεί έμφαση στον αντίκτυπο του COVID-19 σε όλες τις χώρες των οργανώσεων, αλλά και σε άλλες χώρες της Μεσογείου που δεν εκπροσωπούνται από τους εταίρους του έργου. Αυτή η δραστηριότητα θα είναι επίσης χρήσιμη για τον καθορισμό συγκεκριμένων βασικών δεικτών απόδοσης για την αξιολόγηση των επιπτώσεων του έργου μετά το τέλος του.

Βασικές δράσεις που θα πραγματοποιήθουν στο πλαίσιο του έργου είναι κάποια καινοτόμα διαδικτυακά μαθήματα για τον βιώσιμο τουρισμό που θα επιτρέψουν στην επόμενη γενιά επιχειρηματιών να αποκτήσουν δεξιότητες και ικανότητες για να παράγουν νέες επιχειρηματικές ιδέες. Μια συγκεκριμένη ενότητα θα επικεντρωθεί σε υγειονομικά μέτρα κατά του COVID-19. Οι μαθητές θα κληθούν να υποβάλουν το δικό τους «έργο» και οι εταίροι θα επιλέξουν τα καλύτερα, τα οποία θα λάβουν βραβείο ως «καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες για βιώσιμο τουρισμό».

Ακόμα, οι αιτούντες θα παρέχουν μια συγκεκριμένη υπηρεσία καθοδήγησης για να βοηθήσουν τους νικητές επιχειρηματίες να εκτιμήσουν και να προσδιορίσουν τους τεχνικούς και οικονομικούς πόρους. Θα δημιουργηθεί μια νέα πλατφόρμα για την αντιστοίχιση της προσφοράς και της ζήτησης δεξιοτήτων στην τουριστική αγορά εργασίας για όλους τους συμμετέχοντες.

Η συνεισφορά του Ινστιτούτου

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τοπικής Ανάπτυξης θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στον συνολικό έλεγχο και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων, καθώς και στη διοικητική διαχείριση. Θα διασφαλίσει το συνολικό συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων του έργου για να εξασφαλίσει την ποιότητα των αποτελεσμάτων. Στην αρχή του έργου θα είναι απαραίτητο να δώσει έμφαση στον αντίκτυπο του COVID-19 σε όλες τις χώρες των οργανώσεων, αλλά και σε άλλες χώρες της Μεσογείου που δεν εκπροσωπούνται από τους εταίρους του έργου. Αυτή η δραστηριότητα θα είναι επίσης χρήσιμη για τον καθορισμό συγκεκριμένων βασικών δεικτών απόδοσης για την αξιολόγηση των επιπτώσεων του έργου μετά το τέλος του.

Ο κύριος στόχος του έργου και του Ινστιτούτου είναι η ταξινόμηση και η μετάδοση όλων των αποτελεσμάτων που παράγονται μέσω του έργου. Θα ζητηθεί από τους οργανισμούς να συνδέσουν την πλατφόρμα που θα έχει δημιουργηθει, να χρησιμοποιήσουν το παραγόμενο υλικό και να επαναλάβουν τις προσεγγίσεις που θα έχουν ήδη αναπτυχθεί. Ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης θα αναπτυχθεί για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Συμπερασματικά, η πανδημία έχει επηρεάσσει σε μεγάλο βαθμό το τουρισμό και μέσα στο πλαίσιο του έργου θα γίνουν δράσεις οι οποίες θα στοχέυουν στον επαναπροσδιορισμό του τουρισμού με βιώσιμες πρακτικές που στόχο θα έχουν την αειφόρο ανάπτυξη του κλάδου.