Ημερίδα Διάδοσης Των Αποτελεσμάτων Του Έργου BEGIN Από Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τοπικής Ανάπτυξης.

Ημερίδα διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου BEGIN διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τοπικής Ανάπτυξης στις 24 Μαΐου 2020 στην Κατερίνη.

Συνολικά, 30 συμμετέχοντες παρακολούθησαν την εκδήλωση, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων διαφόρων οργανισμών.

Η συνάντηση ήταν αφιερωμένη στην προώθηση και τη διάδοση των στόχων και των αποτελεσμάτων του έργου BEGIN.

Το BEGIN είναι ένα έργο με βασικό στόχο τον καθορισμό μοντέλων για τη δημιουργία και τη διαχείριση των κοινωνικών νεοσύστατων επιχειρήσεων από μειονεκτούντα άτομα.

Καινοτόμο χαρακτηριστικό και κύριος στόχος του BEGIN είναι η δημιουργία εργαλείων για την ενθάρρυνση της δημιουργίας και της ανάπτυξης των κοινωνικών νεοσύστατων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος για την ένταξη και την απασχόληση στην κοινωνική εργασία.

Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ADRION: INTERREG V-B Adriatic-Ionian programme, το οποίο λειτουργεί ως οδηγός πολιτικής και καινοτομία διακυβέρνησης, υποστηρίζοντας την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μεταξύ των Κρατών – Εταίρων και ενισχύοντας παράλληλα την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή στην περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.