Εκδήλωση Παρουσίασης Migrant Talent Garden

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τοπικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου MTG σας
προσκαλεί στην ηλεκτρονική εκδήλωση παρουσίασής του,την Τρίτη 30/3/2021, στις 14.30.

Πρόκειται για ένα έργο με σκοπό την ανάπτυξη θερμοκοιτίδων επιχειρηματικότητας για νέους μετανάστες.

Οι θερμοκοιτίδες αναμένεται να εκκινήσουν το καλοκαίρι. Ενόψει τούτου, σας προσκαλούμε να σας
ενημερώσουμε για τις μέχρι τώρα δράσεις του έργου και τις ευκαιρίες συμμετοχής σε αυτό.

Οι σύνδεσμοι για τη συμμετοχή σας βρίσκονται παρακάτω:

https://meet.google.com/fra-ijxz-xzj
https://forms.gle/LLRf45kNdNneoVkeA