Περιγραφή έργου:

Οι νέοι από κοινωνικά μειονεκτικό περιβάλλον, ιδίως οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν πρόσθετες δυσκολίες προκειμένου να εξασφαλίσουν ευκαιρίες ανάπτυξης των κοινωνικών, επαγγελματικών και ψηφιακών τους δεξιοτήτων, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές.

Στις μεγάλες πόλεις προσφέρεται πλήθος επιλογών αναφορικά με την επαγγελματική κατάρτιση, την εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, καθώς και την ανάπτυξη των κοινωνικών δραστηριοτήτων. Επιπλέον, τα επαγγελματικά ιδρύματα που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες συχνά δεν μπορούν να ικανοποιήσουν επαρκώς τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των ενδιαφερομένων. Ταυτόχρονα, φανερώνεται αδήριτη η ανάγκη για την παροχή ατομικής καθοδήγησης που να εξασφαλίζει την επιτυχή επαγγελματική και κοινωνική ένταξη των προσφύγων, των μεταναστών ή άλλων κοινωνικώς μειονεκτουσών ομάδων. Η ανάγκη είναι αδύνατο να καλυφθεί μόνο από τους δημόσιους φορείς παροχής εκπαίδευσης. Στο σημείο αυτό κομβικός είναι ο ρόλος του εθελοντισμού, ώστε να εξασφαλιστεί ευρύτερη υποστήριξη για τις ομάδες-στόχους και την προώθηση της κοινωνικής τους ενσωμάτωσης.

Όλοι οι οργανισμοί που συμμετέχουν στο έργο, έχουν εμπειρία στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των κοινωνικώς μειονεκτουσών ομάδων. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα δομούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να ευθυγραμμίζονται με τις ανάγκες των συμμετεχόντων. Στο πλαίσιο του έργου, επιχειρείται η αποκέντρωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και η αλλαγή της μορφής τους. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα επανασχεδιαστούν, ώστε η μετάδοση των ικανοτήτων να γίνεται κυρίως μέσω της αυτομόρφωσης, περιορίζοντας τον ρόλο των εκπαιδευτών σε υποστηρικτικό της εν λόγω διαδικασίας. Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός αναμένεται να ενισχύσει την συμμετοχή ανθρώπων με περιορισμένη εμπειρία στις νέες τεχνολογίες επικοινωνίας και διαχείριση της πληροφορίας.

Επιπροσθέτως, οι αλλαγές στην δομή και τον σχεδιασμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων αναμένονται να περιορίσουν δραστικά το λειτουργικό τους κόστος, μειώνοντας το συνολικό τους κόστος για τον καταναλωτή. Συνεπώς τα μαθήματα καθίστανται προσιτά σε εθελοντικές οργανώσεις και σχολεία, που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. Τέλος, ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός επιτρέπει την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, μέσω της συνεργασίας και της ενεργού συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Επιπλέον τα μαθήματα θα σχεδιαστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των ομάδων- στόχων, συνδυάζοντας την εκπαίδευση με την ψυχαγωγία.

 • Ρομποτικής
 • Εκτύπωσης 3D
 • Τρισδιάστατης μοντελοποίησης
 • κατασκευής drone
 • Internet of things
 • προγραμματισμού
 • κοπτήρες laser
 • άλλα

Οι συμμετέχοντες θα εργαστούν σε ομάδες που θα σχηματιστούν τυχαία, και θα κληθούν να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερες προκλήσεις, για παράδειγμα, να επαναπρογραμματίσουν ένα drone ώστε να ακολουθεί ένα άλλο. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα προσαρμόζονται στις ηλικίες των συμμετεχόντων και θα λαμβάνουν χώρα σε αποκεντρωμένα εκπαιδευτικά Hotspot σε δημόσιους χώρους ή δημόσια σχολεία, τα οποία θα δημιουργηθούν από κοινού με την αρωγή δημοτικών υπαλλήλων και εθελοντών. Παράλληλα οι χώροι αυτοί αναμένεται να λειτουργήσουν ως χώροι κοινωνικής επαφής για όλους τους πολίτες προωθώντας την κοινωνική ένταξη. Στα εκπαιδευτικά Hotspot, εξειδικευμένοι επαγγελματίες θα προσφέρουν μαθήματα στις ομάδες στόχους για τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων, ενώ θα εκπαιδεύσουν και άλλους εθελοντές προκειμένου να συνεχίσουν το έργο τους.

Η κοινοπραξία περιλαμβάνει τους ακόλουθους οργανισμούς: ZAUG- gGmbH (Γερμανία), Codedoor.org (Γερμανία), CEPROF (Πορτογαλία), Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τοπικής Ανάπτυξης (Ελλάδα), CIP (Κύπρος), Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” (Ιταλία), Kauno Kolegija University of Applied Sciences (Λιθουανία).

Πλήρης τίτλος: E-design

Αρχή: 31/12/2018

Τέλος: 30/12/2021

Πρόγραμμα: Erasmus+

Υπο-πρόγραμμα: KA3

Website: www.e-designproject.eu

 Edesign

 

Μοιραστείτε

Η αποστολή μας

Αποστολή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τοπικής Ανάπτυξης είναι η παροχή καινοτόμων εργαλείων για τη βιωσιμότητα των περιφερειών, προωθώντας την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των μελών και των εταίρων τους για τη διατήρηση της διεθνούς συνεργασίας, την επιδέξια δικτύωση και την περαιτέρω πρόοδο και ανάπτυξη.

Παρουσίαση μελών

StepbystepLOGO

Step by Step Program Bulgaria

Step by Step Program ­ Bulgaria was established as an NGO by Open Society Foundation on March 12th 1998.

Mission: 
Education of the XXI century

Vision:

 • Dissemination and implementation of the ideas for democratic education in Bulgaria;
 • Introducing new educational technologies;
 • Encouraging the family involvement in education;
 • Providing equal access to quality education for minority children, with disabilities and children in social isolation.


Web: www.gtu.ge

Επικοινωνία

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τοπικής Ανάπτυξης

info eurolocaldevelopment.org

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…