Περιγραφή Έργου:

Το σχέδιο αποσκοπεί στον ορισμό μοντέλων για τη δημιουργία και την διοίκηση νέων-καινοτόμων επιχειρήσεων κοινωνικού χαρακτήρα που οριστικοποιούν την κοινωνική ενσωμάτωση των μειονεκτούντων ατόμων. Οι νέες-καινοτόμες επιχειρήσεις κοινωνικού χαρακτήρα θα φροντίζουν για την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς.

Ο γενικός σκοπός και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα του έργου σχετίζονται με την δημιουργία "εργαλείων" που θα ενθαρρύνουν την δημιουργία και ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων που ασχολούνται με την προστασία του περιβάλλοντος, η οποία μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση των περιοχών τόσο για τη χρήση από τους πολίτες όσο και από τους τουρίστες. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις θα έχουν επιπτώσεις στην απασχόληση ατόμων με μειονεκτική θέση στην αγορά εργασίας.

Οι άμεσοι δικαιούχοι θα είναι όσοι ενδιαφέρονται για την ίδρυση νέων- καινοτόμων κοινωνικών επιχειρήσεων. Οι έμμεσοι δικαιούχοι θα είναι το προσωπικό, τα άτομα με μειονεκτική θέση στην αγορά εργασίας, που θα απασχοληθούν σε αυτές τις εταιρείες.

Το έργο ενισχύει τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην Ιταλία. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν συνεδριάσεις και άλλες ερευνητικές ενέργειες. Επιπλέον θα αποτελέσει και το θεμέλιο για τη δημιουργία ενός Δικτύου ενδιαφερόμενων και ενός σχεδίου δράσης για την υποστήριξη της νέων κοινωνικών επιχειρήσεων.

Η κοινοπραξία αποτελείται από την Σλοβενία ​​(RPA SEVERNE PRIMORSKE doo), την Ιταλία (Consorzio Emmanuel SCS, SOLCO Network & Asp della Romagna Faentina), την Κροτία (LABIN), την Ελλάδα (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τοπικής Ανάπτυξης) και τη Βοσνία- Ερζεγοβίνη (GRADISKA)

Πλήρης τίτλος: Boost Environmental Guardianship for Inclusion

Αρχή: 01/02/2018

Τέλος: 31/07/2019

Πρόγραμμα: Adriatic-Ionian Programme INTERREG

Υπο-πρόγραμμα: Innovative and smart region

Website: TBA

 Begin Logo

 

Μοιραστείτε

Η αποστολή μας

Αποστολή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τοπικής Ανάπτυξης είναι η παροχή καινοτόμων εργαλείων για τη βιωσιμότητα των περιφερειών, προωθώντας την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των μελών και των εταίρων τους για τη διατήρηση της διεθνούς συνεργασίας, την επιδέξια δικτύωση και την περαιτέρω πρόοδο και ανάπτυξη.

Παρουσίαση μελών

Codici

CODICI

We are an independent organization that promotes research and transformation processes in the social sphere. We believe in the synergy between thought and action: practices, by themselves, do not generate intelligence, but habit, strategies for reducing effort, while alongside reflection they acquire the value of knowledge, of testing, of experimentation, of stimulation.


Web: www.codiciricerche.it

Επικοινωνία

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τοπικής Ανάπτυξης

info eurolocaldevelopment.org

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…