Περιγραφή έργου:

Το πρόγραμμα FUTURE + στοχεύει να καταστεί ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα με στόχο τη βελτίωση της υγείας και της ευημερίας των νέων σε υποβαθμισμένες περιοχές μέσω θετικών ενεργειών στον αθλητισμό των νέων.

Ο στόχος του έργου είναι να προωθήσει, να αναπτύξει και να μοιραστεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που βασίζεται στην τεκμηρίωση και που μπορεί να βοηθήσει τους προπονητές να καλλιεργήσουν ποιοτικά κίνητρα και να κάνουν τον αθλητισμό όχι μόνο συναρπαστικό, ενδυναμωτικό και ευχάριστο, αλλά και μέσο για την κοινωνική ενσωμάτωση, λειτουργώντας ωε εργαλείο προστιθέμενης αξίας.

Το πρόγραμμα στοχεύει στον καθορισμό μιας κοινής μεθοδολογίας για την εφαρμογή ενός προγράμματος κοινωνικής ενσωμάτωσης που βασίζεται στον αθλητισμό με στόχο να ενθαρρυνθούν τα παιδιά να ανακαλύψουν τα αθλητικά τους ταλέντα, να αναπτυχθούν σε προσωπικό επίπεδο και να βρουν ακαδημαϊκό τους προσανατολισμό μέσα από μια συνεκτική κοινότητα καθοδηγητών, συναδέλφων και αθλητών.

Η κοινοπραξία αποτελείται από την Ισπανία (Club Lluita Olimpica La Mina & Club Gimnastica La Mina - Gervasio Deferr), τη Γαλλία (ASM de Clermont-Ferrand), το Παλέρμο (Διεθνές Κέντρο για την Προαγωγή της Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης) και την Ελλάδα (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τοπικής Ανάπτυξης) .

Πλήρης τίτλος: Sport and Social Inclusion: Future for Children

Αρχή: 01/01/2018

Τέλος: 30/06/2019

Πρόγραμμα: Erasmus+

Υπο-Πρόγραμμα: Sport

Website: www.futureplus.eu

 Logo Future

 

Μοιραστείτε

Η αποστολή μας

Αποστολή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τοπικής Ανάπτυξης είναι η παροχή καινοτόμων εργαλείων για τη βιωσιμότητα των περιφερειών, προωθώντας την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των μελών και των εταίρων τους για τη διατήρηση της διεθνούς συνεργασίας, την επιδέξια δικτύωση και την περαιτέρω πρόοδο και ανάπτυξη.

Παρουσίαση μελών

Codici

CODICI

We are an independent organization that promotes research and transformation processes in the social sphere. We believe in the synergy between thought and action: practices, by themselves, do not generate intelligence, but habit, strategies for reducing effort, while alongside reflection they acquire the value of knowledge, of testing, of experimentation, of stimulation.


Web: www.codiciricerche.it

Επικοινωνία

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τοπικής Ανάπτυξης

info eurolocaldevelopment.org

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…