Περιγραφή έργου:

Η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου από νέους σπουδαστές εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό ζήτημα στις μέρες μας, ακόμη και καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη. Πρόσφατες μελέτες επισημαίνουν ότι έχει σημειωθεί αργή πρόοδος όσων αφορά την επίτευξη του στόχου της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», σχετικά με την μείωση του ποσοστού των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, κάτω από 10%.

Το 2015 υπήρχαν περισσότερα από 4 εκατομμύρια άτομα που εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο σε όλη την Ευρώπη (οι νέοι με μεταναστευτικό υπόβαθρο διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου· ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα υψηλός για τις μειονότητες που βρίσκονται σε δεινή θέση). Το 2016, κατά μέσο όρο 10,7% των νέων (ηλικίας 18-24 ετών) στην ΕΕ-28 ήταν άτομα που εγκατέλειψαν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Οι επαφές και οι διαβουλεύσεις με τους εταίρους του έργου κατέληξαν ότι το πρόβλημα και η κατάσταση παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες στις χώρες εταίρους το 2016: το 11,2% στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 14,0% στην Πορτογαλία, το 13,8% στην Ιταλία και το 6,2% στην Ελλάδα (Eurostat).

Σκοπός του προγράμματος προγράμματος είναι η ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των εταίρων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου από τους νέους, ώστε να υποστηριχτούν κυρίως μαθητές και φοιτητές που διατρέχουν κίνδυνο και έχουν λιγότερες ευκαιρίες (π.χ. μετανάστες, μειονότητες, κοινωνικά ή οικογενειακά προβλήματα, οικονομικά εμπόδια).

Οι συγκεκριμένοι στόχοι της πρότασης του έργου ESY αναφέρονται παρακάτω:

  • να δημιουργήσει και να αναπτύξει το ευρωπαϊκό δίκτυο οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της καταπολέμησης της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
  • να μοιραστούν μεθοδολογίες και βέλτιστες πρακτικές στον τομέα του έργου
  • να αυξηθεί η ικανότητα των οργανώσεων εταίρων να δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο
  • να βελτιωθεί η μαθησιακή απόδοση των μαθητών / φοιτητών που διατρέχουν κίνδυνο και των νέων με λιγότερες ευκαιρίες
  • να εξασφαλιστεί ότι οι νέοι θα αποκτήσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες για την αγορά εργασίας
  • στην ανάπτυξη ευκαιριών μη τυπικής εκπαίδευση για την αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και στην καλύτερη προετοιμασία των νέων για την αγορά εργασίας
  • να προωθήσει το διαπολιτισμικό πνεύμα, να προωθήσει την κοινωνική ενσωμάτωση και την ισότητα

Η κοινοπραξία αποτελείται από το Ηνωμένο Βασίλειο (Αθλητισμός και Σκέψη, Ποδόσφαιρο ως Θεραπεία), την Πορτογαλία (Εθνική Ένωση Εκπαιδευτικής Καινοτομίας και Συμμετοχής στα Σχολεία - AENIS), την Ελλάδα (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τοπικής Ανάπτυξης) και την Ιταλία (L 'Arca di Noe Associazione ONLUS) .

.

Πλήρης τίτλος: Easy School for Young Students

Αρχή: 01/01/2018

Τέλος: 01/02/2020

Πρόγραμμα: Erasmus+

Υπό-Πρόγραμμα: Key Action 2

Website: esyproject.eu

 Logo Esy

 

Μοιραστείτε

Η αποστολή μας

Αποστολή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τοπικής Ανάπτυξης είναι η παροχή καινοτόμων εργαλείων για τη βιωσιμότητα των περιφερειών, προωθώντας την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των μελών και των εταίρων τους για τη διατήρηση της διεθνούς συνεργασίας, την επιδέξια δικτύωση και την περαιτέρω πρόοδο και ανάπτυξη.

Παρουσίαση μελών

Codici

CODICI

We are an independent organization that promotes research and transformation processes in the social sphere. We believe in the synergy between thought and action: practices, by themselves, do not generate intelligence, but habit, strategies for reducing effort, while alongside reflection they acquire the value of knowledge, of testing, of experimentation, of stimulation.


Web: www.codiciricerche.it

Επικοινωνία

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τοπικής Ανάπτυξης

info eurolocaldevelopment.org

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…