Περιγραφή έργου:

Είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι ο αθλητισμός μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών αλλαγών, των κυριότερων προκλήσεων που θα αντιμετωπίσει η Ευρώπη πριν από το τέλος της δεκαετίας και στη στήριξη της εφαρμογής των ευρωπαϊκών πολιτικών, ιδίως για την κοινωνική ενσωμάτωση.

Το έργο ανταποκρίνεται στους ακόλουθους στόχους:

  • Ενθάρρυνση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και των ίσων ευκαιριών στον αθλητισμό, ιδίως με την υποστήριξη της εφαρμογής των στρατηγικών της ΕΕ, και πιο συγκεκριμένα της στρατηγικής της ΕΕ για την ισότητα των φύλων και της στρατηγικής της ΕΕ για τα άτομα με ειδικές ικανότητες, αναγνωρίζοντας το άθλημα boccia ως μία ορθή πρακτική
    Υποστήριξη της κινητικότητας των εθελοντών, των εκπαιδευτών και του προσωπικού των μη κερδοσκοπικών αθλητικών οργανώσεων
    Υποστήριξη της ενδυνάμωσης των εθελοντών μέσω κατάρτισης και εθελοντικών δράσεων, ιδίως εκείνων που έχουν λιγότερες ευκαιρίες
    Προώθηση συνεργειών μεταξύ των ενδιαφερομένων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, με επίκεντρο την προώθηση του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με τον αθλητισμό

Η κοινοπραξία αποτελείται από την Πορτογαλία (Ένωση MEDesTU), την Ελλάδα (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τοπικής Ανάπτυξης), την Ιταλία (Associazione Sportiva Dilettantstica Margherita Sport e Vita - MSV BASKET), την Ιταλία (Πανεπιστημιακό Αθλητικό Κέντρο του Παλέρμο) και τη Σλοβενία ​​(Zavod APGA).

 

Πλήρης τίτλος: Inclusive & Adapted Sport - Boccia for all

Αρχή: 01/01/2018

Τέλος: 30/06/2019

Πρόγραμμα: Erasmus+

Υπο-Πρόγραμμα: Sport

Website: https://boccia4all.wordpress.com/

 

 Boccia4all Logo

 

Μοιραστείτε

Η αποστολή μας

Αποστολή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τοπικής Ανάπτυξης είναι η παροχή καινοτόμων εργαλείων για τη βιωσιμότητα των περιφερειών, προωθώντας την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των μελών και των εταίρων τους για τη διατήρηση της διεθνούς συνεργασίας, την επιδέξια δικτύωση και την περαιτέρω πρόοδο και ανάπτυξη.

Παρουσίαση μελών

Codici

CODICI

We are an independent organization that promotes research and transformation processes in the social sphere. We believe in the synergy between thought and action: practices, by themselves, do not generate intelligence, but habit, strategies for reducing effort, while alongside reflection they acquire the value of knowledge, of testing, of experimentation, of stimulation.


Web: www.codiciricerche.it

Επικοινωνία

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τοπικής Ανάπτυξης

info eurolocaldevelopment.org

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…