Περιγραφή Έργου:

Το έργο έχει ως προτεραιότητα την προώθηση της κοινωνικής και εργασιακής ενσωμάτωσης των ατόμων με ASD μέσω μίας καινοτόμου επιμόρφωσης, διεύρυνσης και ανάπτυξης των ικανοτήτων όλων εκείνων των επαγγελματιών που συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στην εκπαίδευση, την επαγγελματική ευημερία και την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων των εργαζομένων με αυτισμό.

Για να επιτευχθεί αυτό, το περιεχόμενο κατάρτισης που θα υιοθετηθεί, θα σχεδιαστεί έτσι ώστε να αλληλεπιδρά με τον μαθητή και να τον βοηθήσει να προσαρμοστεί στο απαιτούμενο επίπεδο, προωθώντας την αυτοεκπαίδευση και αυτομόρφωσή του. Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί μέσα από την δημιουργία μιας πλατφόρμας συνεργατικής μάθησης που θα ενσωματώνει τόσο τους τοπικούς και περιφερειακούς καθοδηγητές όσο και τους ανθρώπους με ASD και θα προωθήσει τα διακρατικά δίκτυα ανταλλαγής γνώσεων. Θα αναπτυχθεί επίσης ένα Εγχειρίδιο Καλών Πρακτικών για την Υγεία στην Εργασία και την Πρόληψη των Κινδύνων στον Χώρο Εργασίας για τη βελτίωση των γνώσεων του επαγγελματία σχετικά με τον τρόπο πρόληψης των κινδύνων και τη φροντίδα της ευεξίας του εργαζομένου με ASD σύνδρομο.

Το πρόγραμμα αυτό, που πραγματοποιείται από το πρόγραμμα Erasmus +, εγκρίθηκε από την Ισπανική Υπηρεσία Διεθνοποίησης της Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η κοινοπραξία αποτελείται από την AEGARE (Ισπανία), την Atenciona Association (Ισπανία), το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τοπικής Ανάπτυξης (Ελλάδα), το Πανεπιστήμιο Debrecen (Ουγγαρία), Creator European Consultants S.R.L. (Ρουμανία) και την Περιφέρεια Izmit της Εθνικής Παιδείας (Τουρκία).

Πλήρης τίτλος: PREVENTION OHS HAZARDS AND RISKS FOR ASD PEOPLE

Αρχή: 01.09.2017

Τέλος: 01.09.2019

Πρόγραμμα: Erasmus+

Υπο-Πρόγραμμα: Key Action 2

Website:

www.stopasd.org 

 

Μοιραστείτε

Η αποστολή μας

Αποστολή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τοπικής Ανάπτυξης είναι η παροχή καινοτόμων εργαλείων για τη βιωσιμότητα των περιφερειών, προωθώντας την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των μελών και των εταίρων τους για τη διατήρηση της διεθνούς συνεργασίας, την επιδέξια δικτύωση και την περαιτέρω πρόοδο και ανάπτυξη.

Παρουσίαση μελών

West Midlands Tomorrow Ltd

West Midlands Tomorrow Ltd is a nonprofit organization founded in 2000 which specializes in Leadership, Entrepreneurship, Learning sets, Corporate Learning Events, Social Responsibility,, Business Support, Family Learning, Volunteering, Knowledge Dissemination.

West Midland Tomorrow Ltd’ s purpose is:

To build sustainable relationships at all levels in the West Midlands among strategists, academia, fund holders, leaders of major organisations and small businesses, and to develop the “third Sector” (charities, trusts, social enterprises to cater for the disenfranchised in the community).

To unlock the potential for learning and continuous improvement among organisations in the West Midlands.

To disseminate knowledge nationally, europe-wide and globally.


Web: www.westmidlandstomorrow.eu

Επικοινωνία

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τοπικής Ανάπτυξης

info eurolocaldevelopment.org

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…