Περιγραφή Έργου:

Το έργο έχει ως προτεραιότητα την προώθηση της κοινωνικής και εργασιακής ενσωμάτωσης των ατόμων με ASD μέσω μίας καινοτόμου επιμόρφωσης, διεύρυνσης και ανάπτυξης των ικανοτήτων όλων εκείνων των επαγγελματιών που συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στην εκπαίδευση, την επαγγελματική ευημερία και την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων των εργαζομένων με αυτισμό.

Για να επιτευχθεί αυτό, το περιεχόμενο κατάρτισης που θα υιοθετηθεί, θα σχεδιαστεί έτσι ώστε να αλληλεπιδρά με τον μαθητή και να τον βοηθήσει να προσαρμοστεί στο απαιτούμενο επίπεδο, προωθώντας την αυτοεκπαίδευση και αυτομόρφωσή του. Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί μέσα από την δημιουργία μιας πλατφόρμας συνεργατικής μάθησης που θα ενσωματώνει τόσο τους τοπικούς και περιφερειακούς καθοδηγητές όσο και τους ανθρώπους με ASD και θα προωθήσει τα διακρατικά δίκτυα ανταλλαγής γνώσεων. Θα αναπτυχθεί επίσης ένα Εγχειρίδιο Καλών Πρακτικών για την Υγεία στην Εργασία και την Πρόληψη των Κινδύνων στον Χώρο Εργασίας για τη βελτίωση των γνώσεων του επαγγελματία σχετικά με τον τρόπο πρόληψης των κινδύνων και τη φροντίδα της ευεξίας του εργαζομένου με ASD σύνδρομο.

Το πρόγραμμα αυτό, που πραγματοποιείται από το πρόγραμμα Erasmus +, εγκρίθηκε από την Ισπανική Υπηρεσία Διεθνοποίησης της Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η κοινοπραξία αποτελείται από την AEGARE (Ισπανία), την Atenciona Association (Ισπανία), το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τοπικής Ανάπτυξης (Ελλάδα), το Πανεπιστήμιο Debrecen (Ουγγαρία), Creator European Consultants S.R.L. (Ρουμανία) και την Περιφέρεια Izmit της Εθνικής Παιδείας (Τουρκία).

Πλήρης τίτλος: PREVENTION OHS HAZARDS AND RISKS FOR ASD PEOPLE

Αρχή: 01.09.2017

Τέλος: 01.09.2019

Πρόγραμμα: Erasmus+

Υπο-Πρόγραμμα: Key Action 2

Website:

www.stopasd.org 

LOGO Hazards

 

Μοιραστείτε

Η αποστολή μας

Αποστολή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τοπικής Ανάπτυξης είναι η παροχή καινοτόμων εργαλείων για τη βιωσιμότητα των περιφερειών, προωθώντας την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των μελών και των εταίρων τους για τη διατήρηση της διεθνούς συνεργασίας, την επιδέξια δικτύωση και την περαιτέρω πρόοδο και ανάπτυξη.

Παρουσίαση μελών

Codici

CODICI

We are an independent organization that promotes research and transformation processes in the social sphere. We believe in the synergy between thought and action: practices, by themselves, do not generate intelligence, but habit, strategies for reducing effort, while alongside reflection they acquire the value of knowledge, of testing, of experimentation, of stimulation.


Web: www.codiciricerche.it

Επικοινωνία

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τοπικής Ανάπτυξης

info eurolocaldevelopment.org

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…