Περιγραφή Έργου:

Το πρόγραμμα Employable Young People-EYP παρέχει μια διαδικασία που χρησιμοποιείται από τους νέους, τους κοινωνικούς λειτουργούς, τους δασκάλους για την υποστήριξη των νέων ανέργων - ειδικά των NEETs - στην πορεία της προσωπικής τους ανάπτυξης, ενεργοποιώντας παράλληλα την τοπική κοινότητα για την ειλικρινή και συνεχή υποστήριξη της διαδικασίας.

Με αυτό τον τρόπο, όχι μόνο καθίσταται δυνατή η κοινωνική ενσωμάτωση και η κινητοποίηση των νέων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, αλλά ολόκληρη η κοινότητα οργανώνεται καλύτερα καθώς αυξάνεται η επικοινωνίας τους.

Ο σκοπός και οι στόχοι του έργου "Employable Young People - EYP" συνοψίζονται στην ανάπτυξη ενός μοντέλου υποστήριξης των NEET για τη βελτίωση της αυτοπεποίθησης, της αυτοεκτίμησης τους, καθώς και των διαπροσωπικών τους δεξιοτήτων και συμπεριφορών. Επιπλέον, επιχειρείται η δημιουργηθεί ενός ισχυρού δικτύου υποστήριξης αποτελούμενο από εταιρείες, δημόσιους φορείς, κοινωνικές υπηρεσίες, παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης που μπορούν να υποστηρίξουν τους εταίρους κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων, που θα γίνουν στα πλαίσια του έργου.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο έχει τους ακόλουθους στόχους, προκειμένου να ενθαρρύνει τις μειονεκτούσες ομάδες νέων συγκεκριμένων περιοχών και κοινοτήτων, ώστε να συμμετάσχουν στις προγραμματισμένες δραστηριότητες και τις διακρατικές ανταλλαγές.

Επιπροσθέτως, τα μερικά και τα τελικά αποτελέσματα του έργου θα επικοινωνονηθούν στο ευρύ κοινό της ΕΕ και θα οριστεί ένας δίαυλος βιώσιμης επικοινωνίας που θα βασιστεί στην υποστήριξη που θα έχει ήδη αποκτηθεί κατά τη φάση υλοποίησης του έργου και οικοδομήθηκε κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων δικτύωσης.

Ένας άλλος στόχος είναι η παροχή ενός καινοτόμου τρόπου για την παροχή εργασίας των νέων, την υποστήριξη της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης των NEET, ενώ παράλληλα ενθαρρύνεται η ενεργή συμμετοχή των τοπικών εταίρων και των ενδιαφερόμενων φορέων, ώστε να ευνοηθεί η κοινωνική και εργασιακή ένταξη των NEETs.

Με βάση αυτούς τους στόχους, το έργο θα παράγει τα ακόλουθα αποτελέσματα. Πρώτον, θα προσφέρει στους συμμετέχοντες μια πραγματική και στοχευμένη παρέμβαση, ώστε να έρθουν σε άμεση επαφή με τις εργασιακές συνθήκες και να έχουν μια καλύτερη ιδέα για το πώς λειτουργούν και δρουν οι δομημένοι και τυπικά καθορισμένοι οργανισμοί..

Δεύτερον, προσφέρεται ένα τεράστιο βήμα για τους NEETs που είναι εκτός αγοράς εργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα ή πιθανόν δεν έχουν καθόλου εργασιακή εμπειρία.

Τέλος, τα εργαλεία που παρέχονται έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τους εργαζόμενους , τους εκπαιδευτές , τους αξιολογητές στην εκτίμηση της επίτευξης των στόχων από τους NEETs και στην καταγραφή των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από το πρόγραμμα.

Οι ομάδες που συμμετέχουν στο έργο είναι ιδίως οι νέοι που εμπίπτουν στην κατηγορία των NEETs, οι οποίοι αντιμετωπίζουν ορισμένα εμπόδια. Ενώσεις νέων, κοινωνικές υπηρεσίες, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, φορείς πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, οργανισμοί και τα ιδρύματα που παρέχουν κατάρτιση ως εκπαιδευτής, συμπεριλαμβανομένων των πανεπιστημίων, είναι επίσης πιθανοί εταίροι. Η κοινοπραξία αποτελείται από την Ιταλία (Aregai Terre di Benessere), την Ελλάδα (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τοπικής Ανάπτυξης), το Ηνωμένο Βασίλειο (Eastern Scotland-The Chamber), τη Ρουμανία (Asociation Ideisiproiecte for younger active), την Ισπανία (Fundacion Universidad de la Region de Murcia ) και στην Τουρκία (Bakirköy Vocational and Technical Anatolian High School).

Πλήρης τίτλος: Employable Young People

Αρχή: 01.02.2016

Τέλος: 31.01.2018

Πρόγραμμα: Erasmus+

Υπο-Πρόγραμμα: Key Action 2

Website: www.eypprogram.com

EYP

 

Μοιραστείτε

Η αποστολή μας

Αποστολή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τοπικής Ανάπτυξης είναι η παροχή καινοτόμων εργαλείων για τη βιωσιμότητα των περιφερειών, προωθώντας την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των μελών και των εταίρων τους για τη διατήρηση της διεθνούς συνεργασίας, την επιδέξια δικτύωση και την περαιτέρω πρόοδο και ανάπτυξη.

Παρουσίαση μελών

Codici

CODICI

We are an independent organization that promotes research and transformation processes in the social sphere. We believe in the synergy between thought and action: practices, by themselves, do not generate intelligence, but habit, strategies for reducing effort, while alongside reflection they acquire the value of knowledge, of testing, of experimentation, of stimulation.


Web: www.codiciricerche.it

Επικοινωνία

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τοπικής Ανάπτυξης

info eurolocaldevelopment.org

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…