Περιγραφή Έργου:

Το πρόγραμμα προωθεί τις ίσες ευκαιρίες στον αθλητισμό και την ισότητα των φύλων. Με τον τρόπο αυτό, υποστηρίζεται η εφαρμογή αρκετών πολιτικών και στρατηγικών της ΕΕ, τόσο σχετικά με τον αθλητισμό όσο και με την ισότητα των φύλων.

Το πρόγραμμα NeWMAGS επικεντρώνεται στην καταπολέμηση των στερεοτύπων με βάση το φύλο στον αθλητισμό και στον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα μέσα ενημέρωσης στην κατεύθυνση αυτή. Είναι δεδομένο, ότι η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων για τους εργαζόμενους στα ευρωπαϊκά αθλητικά μέσα αυξάνεται σε τουλάχιστον 30% για τις γυναίκες.

Ο πρώτος στόχος του προγράμματος είναι να περιοριστούν τα στερεότυπα με βάση το φύλο στα αθλητικά μέσα ενημέρωσης και να υιοθετηθεί μια ίση μεταχείριση τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες. Επιπλέον, επιδιώκεται η αύξηση της κάλυψης από τα αθλητικά μέσα ενημέρωσης των γυναικείων αθλημάτων και των αθλημάτων που αγωνίζονται γυναίκες, στο 30% με στόχο να φτάσει προοδευτικά στο 40%.

Το πρόγραμμα συμβάλλει άμεσα στη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την ποσότητα και την ποιότητα της κάλυψης των γυναικείων αθλημάτων από τα μέσα ενημέρωσης σε συγκεκριμένες χώρες της ΕΕ. Στο πλαίσιο επιχειρείται ο εντοπισμός παραδειγμάτων βέλτιστης πρακτικής στον τομέα της προβολής του γυναικείου αθλητισμού από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε όλη την Ευρώπη. Τα ευρήματα της έρευνας θα συγκεντρωθούν σε ένα εγχειρίδιο με προτάσεις σε πρακτικό και στρατηγικό επίπεδο που θα διαδοθεί μέσω εθνικών εργαστηρίων- σεμιναρίων.

Το έργο είναι βασισμένο στην ιδέα της ισορροπημένης κάλυψης των αθλημάτων γυναικών και ανδρών από τα μέσα ενημέρωσης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι και τα δύο φύλα προβάλλονται ισάξια και χωρίς διακρίσεις. Επιπλέον, η ευρύτερη προβολής του γυναικείου αθλητισμού στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η αμφισβήτηση των στερεοτύπων με βάση το φύλο, θα ενθαρρύνει περισσότερες γυναίκες να συμμετάσχουν στον αθλητισμό. Με τον τρόπο αυτόν θα βελτιωθεί η υγεία και η ευημερία των ατόμων και των οικογενειών τους και την οικονομική ευημερία των εθνών και ολόκληρης της Ευρώπης.

Η κοινοπραξία αποτελείται από το Ηνωμένο Βασίλειο (γυναίκες στο αθλητισμό), τη Σουηδία (κορίτσια στον αθλητισμό), την Ελλάδα (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τοπικής Ανάπτυξης), τη Ρουμανία (Δυτικό Πανεπιστήμιο της Τιμισοάρα) και τη Μάλτα (Ίδρυμα Προώθησης της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης - FOPSIM).

Πλήρης τίτλος: Women & Girls In Sport News & Media

Αρχή: 01.01.2017

Τέλος: 31.12.2018

Πρόγραμμα: Erasmus+

Υπο-Πρόγραμμα: Sport

Website: www.womeninsportsmedia.eu

 

 

Μοιραστείτε

Η αποστολή μας

Αποστολή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τοπικής Ανάπτυξης είναι η παροχή καινοτόμων εργαλείων για τη βιωσιμότητα των περιφερειών, προωθώντας την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των μελών και των εταίρων τους για τη διατήρηση της διεθνούς συνεργασίας, την επιδέξια δικτύωση και την περαιτέρω πρόοδο και ανάπτυξη.

Παρουσίαση μελών

West Midlands Tomorrow Ltd

West Midlands Tomorrow Ltd is a nonprofit organization founded in 2000 which specializes in Leadership, Entrepreneurship, Learning sets, Corporate Learning Events, Social Responsibility,, Business Support, Family Learning, Volunteering, Knowledge Dissemination.

West Midland Tomorrow Ltd’ s purpose is:

To build sustainable relationships at all levels in the West Midlands among strategists, academia, fund holders, leaders of major organisations and small businesses, and to develop the “third Sector” (charities, trusts, social enterprises to cater for the disenfranchised in the community).

To unlock the potential for learning and continuous improvement among organisations in the West Midlands.

To disseminate knowledge nationally, europe-wide and globally.


Web: www.westmidlandstomorrow.eu

Επικοινωνία

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τοπικής Ανάπτυξης

info eurolocaldevelopment.org

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…