Περιγραφή Έργου:

Το πρόγραμμα υποστηρίζει τους νέους που έχουν εγκαταλείψει τις σπουδές τους στο πανεπιστήμιο αναγνωρίζοντας τις επαγγελματικές τους δεξιότητες, τις γνώσεις και τις ικανότητες που έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, ώστε να τους βοηθήσουν να εξασφαλίσουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας και να αυξήσουν την απασχολησιμότητά τους εστιάζοντας, κατά κύριο λόγο, στον τομέα της βιοτεχνίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η κοινοπραξία του έργου έχει θέσει τους παρακάτω στόχους: Καταρχάς επιχειρείται η διάδοση των βέλτιστων πρακτικών για την αποδοτικότερη συμβουλευτική των νέων που εγκαταλείπουν το σχολείο. Παράλληλα θα διατεθεί και ενημερωτικό φυλλάδιο στις εταιρείες και στα πανεπιστήμια αναφορικά με τον τρόπο που τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα μπορούν να αναγνωριστούν και στην επαγγελματική δραστηριότητα.

Στόχος του έργου τίθεται και η επιτυχή διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας και σε άλλες χώρες εταίρους. Ειδικότερα, θα επιχειρηθεί η ανάλογη προσαρμογή των βέλτιστων πρακτικών στις ιδιαίτερες για κάθε χώρα συνθήκες (φυλλάδια pdf, ψηφιακό υλικό κ.λπ.) και θα δημιουργηθεί ένα συμβουλευτικό δίκτυο με την χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Επιπροσθέτως, οι εταίροι θα αναπτύξουν μια προσέγγιση ειδικά προσαρμοσμένη για κάθε χώρα-εταίρο, ώστε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των νέων που εγκαταλείπουν τις πανεπιστημιακές σπουδές τους. Παράλληλα οι νέοι και θα ενημερωθούν και για τις διαθέσιμες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας.

Οι ομάδες που συμμετέχουν στο έργο είναι: νέοι που έχουν εγκαταλείψει τις πανεπιστημιακές σπουδές τους, καθώς και, έμμεσα, άτομα κοντά σε αυτούς, όπως γονείς, συγγενείς και φίλοι. Συγκεκριμένα, οι εταίροι είναι οργανώσεις από την Αυστρία-Βιέννη (Cnet Group), την Ουγγαρία (IPOSZ), την Αυστρία-Ίνσμπρουκ (Vondi Consulting), την Τουρκία (MMTAL), την Ελλάδα (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τοπικής Ανάπτυξης) και την Γερμανικά (WHKT).

Πλήρης τίτλος: Alternative career opportunities for dropouts – termination means restart

Αρχή: 01.09.2016

Τέλος: 31.08.2018

Πρόγραμμα: Erasmus+

Υπο-Πρόγραμμα: Key Action 2

Website: www.wukt.de/dropouts

Μοιραστείτε

Η αποστολή μας

Αποστολή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τοπικής Ανάπτυξης είναι η παροχή καινοτόμων εργαλείων για τη βιωσιμότητα των περιφερειών, προωθώντας την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των μελών και των εταίρων τους για τη διατήρηση της διεθνούς συνεργασίας, την επιδέξια δικτύωση και την περαιτέρω πρόοδο και ανάπτυξη.

Παρουσίαση μελών

Georgian Technical University

Georgian Technical University (GTU) is one of the biggest educational and scientific institutions in Georgia. The university’s main focus is to improve its position on the international higher education scene providing opportunities to learn excellent professional and academic skills maintaining internationally competitive education, research and innovation services significant for Georgia’s sustained development.


Web: www.gtu.ge

Επικοινωνία

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τοπικής Ανάπτυξης

info eurolocaldevelopment.org

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…