Περιγραφή Έργου:

Το πρόγραμμα "Draw the Line" εστιάζεται στην πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των μεταναστών γυναικών και μητέρων, θύματα σεξουαλικής κακοποίησης στα σπίτια τους, που είναι ευάλωτες και δεν μπορούν να προστατευθούν από την βία

Στο πλαίσιο αυτό, οι ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν θα αποσκοπούν στην ενίσχυση αυτών των γυναικών, δίνοντάς τους τα μέσα ώστε να προστατευθούν από τα μελλοντικές πράξεις βίας. Το πρόγραμμα παρέχει τα μέσα που θα τις βοηθήσουν να αναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους στην οικογένεια και την κοινωνία, ενώ, ταυτόχρονα, αναμένεται να βελτιώσει και την ικανότητά τους να αντιμετωπίσουν αντίστοιχα περιστατικά στο μέλλον. Η μέθοδος αυτή δεν θα καλύψει μόνο την σεξουαλικής κακοποίησης, αλλά και τη σεξουαλικής παρενόχλησης που αντιμετωπίζουν οι μετανάστριες στην κοινωνία στην οποία ζουν.

Ένας άλλος στόχος είναι η πληρέστερη κατανόηση των φαινομένων σεξουαλικής κακοποίησης και η αύξηση της συμμετοχής των μεταναστριών που συμμετέχουν σε αντίστοιχα προγράμματα που αποσκοπούν στην πρόληψη περιστατικών βίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαιδευτικά μαθήματα και την ανάπτυξη αντίστοιχων υλικών και εργαλείων που θα βοηθήσουν στην εκπαίδευση των μεταναστριών που θα έχουν ηγετικό ρόλο στις διάφορες κοινότητες των μεταναστών. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η ευαισθητοποίηση των γυναικών ώστε να είναι περισσότερο ενημερωμένες και εκπαιδευμένες για την σεξουαλική βία και την σεξουαλική παρενόχληση.

Το έργο "Draw the Line" δίνει έμφαση στην υποστήριξη των μεταναστριών και αυτό επιτυγχάνεται μέσω εργαστηρίων και εκπαιδευτικών μαθημάτων που θα οργανωθούν κατά την διάρκεια του προγράμματος. Η σημασία της κατάρτισης είναι εμφανής, καθώς διευκολύνει τις μετανάστριες να σχηματίσουν , για παράδειγμα, ομάδες αυτοβοήθειας, δηλαδή να οργανωθούν και να αλληλοβοηθηθούν σε περιπτώσεις βίας.

Η σύμπραξη αποτελείται από τους οργανισμούς: OMEGA (Αυστρία), το Nadja Center Center (Βουλγαρία), το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τοπικής Ανάπτυξης (Ελλάδα), το Ίδρυμα Feminoteka (Πολωνία), τον Γενικό Γραμματέα Ισότητας της Κυβέρνησης της Γαλικίας (Ισπανία) και τον Οργανισμό Δικαιωμάτων των Ιρανών και Κούρδων (Ηνωμένο Βασίλειο).

Πλήρης τίτλος: Training and Empowering immigrant woman to prevent sexual violence and harassment

Αρχή: 01.07.2016

Τέλος: 30.06.2018

Πρόγραμμα: Justice

Υπο-Πρόγραμμα:

Website: omega-graz.at/drawtheline/omega.html

 Draw

Μοιραστείτε

Η αποστολή μας

Αποστολή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τοπικής Ανάπτυξης είναι η παροχή καινοτόμων εργαλείων για τη βιωσιμότητα των περιφερειών, προωθώντας την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των μελών και των εταίρων τους για τη διατήρηση της διεθνούς συνεργασίας, την επιδέξια δικτύωση και την περαιτέρω πρόοδο και ανάπτυξη.

Παρουσίαση μελών

Codici

CODICI

We are an independent organization that promotes research and transformation processes in the social sphere. We believe in the synergy between thought and action: practices, by themselves, do not generate intelligence, but habit, strategies for reducing effort, while alongside reflection they acquire the value of knowledge, of testing, of experimentation, of stimulation.


Web: www.codiciricerche.it

Επικοινωνία

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τοπικής Ανάπτυξης

info eurolocaldevelopment.org

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…