Περιγραφή Έργου:

Το σχέδιο αποσκοπεί στον ορισμό μοντέλων για τη δημιουργία και την διοίκηση νέων-καινοτόμων επιχειρήσεων κοινωνικού χαρακτήρα που οριστικοποιούν την κοινωνική ενσωμάτωση των μειονεκτούντων ατόμων. Οι νέες-καινοτόμες επιχειρήσεις κοινωνικού χαρακτήρα θα φροντίζουν για την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς.

 

Περιγραφή έργου:

Το πρόγραμμα FUTURE + στοχεύει να καταστεί ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα με στόχο τη βελτίωση της υγείας και της ευημερίας των νέων σε υποβαθμισμένες περιοχές μέσω θετικών ενεργειών στον αθλητισμό των νέων.

 

Περιγραφή έργου:

Είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι ο αθλητισμός μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών αλλαγών, των κυριότερων προκλήσεων που θα αντιμετωπίσει η Ευρώπη πριν από το τέλος της δεκαετίας και στη στήριξη της εφαρμογής των ευρωπαϊκών πολιτικών, ιδίως για την κοινωνική ενσωμάτωση.

Project description:

iSMART project aims to digitally expand the memory of dyslexic pupils, to assist in eliminating the limitations that come with education as a dyslexic.

 

Περιγραφή Έργου:

Οι στόχοι του έργου, EuroCamp Water Ghaims, εστιάζονται στην ανάγκη να ξεπεραστεί στις χώρες εταίρους, και ιδιαίτερα στο Νότιο τμήμα της Νότιας Ευρώπης, μία πατριαρχική νοοτροπία που εξακολουθεί να είναι πολύ βαθιά ριζωμένη στην πολιτισμική και κοινωνική ζωή, καθώς και στον αθλητισμό.

 

Περιγραφή έργου:

Η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου από νέους σπουδαστές εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό ζήτημα στις μέρες μας, ακόμη και καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη. Πρόσφατες μελέτες επισημαίνουν ότι έχει σημειωθεί αργή πρόοδος όσων αφορά την επίτευξη του στόχου της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», σχετικά με την μείωση του ποσοστού των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, κάτω από 10%.

Περιγραφή Έργου:

Το έργο έχει ως προτεραιότητα την προώθηση της κοινωνικής και εργασιακής ενσωμάτωσης των ατόμων με ASD μέσω μίας καινοτόμου επιμόρφωσης, διεύρυνσης και ανάπτυξης των ικανοτήτων όλων εκείνων των επαγγελματιών που συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στην εκπαίδευση, την επαγγελματική ευημερία και την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων των εργαζομένων με αυτισμό.

Project description:

The project is under the “Prevention of and Fight Against Crime” Programme and aims to contribute to the prevention of trafficking of human beings and to the victim identification and referral by combating exploitative brokering practices through social auditing.

Η αποστολή μας

Αποστολή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τοπικής Ανάπτυξης είναι η παροχή καινοτόμων εργαλείων για τη βιωσιμότητα των περιφερειών, προωθώντας την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των μελών και των εταίρων τους για τη διατήρηση της διεθνούς συνεργασίας, την επιδέξια δικτύωση και την περαιτέρω πρόοδο και ανάπτυξη.

Παρουσίαση μελών

Georgian Technical University

Georgian Technical University (GTU) is one of the biggest educational and scientific institutions in Georgia. The university’s main focus is to improve its position on the international higher education scene providing opportunities to learn excellent professional and academic skills maintaining internationally competitive education, research and innovation services significant for Georgia’s sustained development.


Web: www.gtu.ge

Επικοινωνία

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τοπικής Ανάπτυξης

info eurolocaldevelopment.org

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…