Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που χρησιμοποιεί τον αθλητισμό για την προώθηση της υγείας και της ευημερίας των νέων που ζουν σε υποβαθμισμένες περιοχές συνεχίζεται με επιτυχία. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +.

Η 2η διακρατική συνάντηση για το πρόγραμμα Future for Children (Future+) πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην Αθήνα στις 28-29 Σεπτεμβρίου 2018 με παρουσία όλων των χωρών εταίρων και φιλοξενήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τοπικής Ανάπτυξης.

Click here to see it!

Boccia4all: Inclusive and adaptive sports is a European project which aims at encouraging social inclusion and equal opportunities in sport, especially by supporting the implementation of EU strategies, notably the EU Gender Equality Strategy and the EU Disability Strategy, by recognizing boccia as a good practice.

The project is co-funded by the European Commission under the Erasmus + Programme.

Members of the seven partner organizations participating in the project are going to meet at 7th-9th November in Athens, Greece, to attend The Final Conference. The conference is hosted and organized by European Institution for Local Development. Athletes, coaches, vocational education providers and representatives of the partners, participated in the project, will travel to Greece in order to attend the international meeting.

Η αποστολή μας

Αποστολή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τοπικής Ανάπτυξης είναι η παροχή καινοτόμων εργαλείων για τη βιωσιμότητα των περιφερειών, προωθώντας την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των μελών και των εταίρων τους για τη διατήρηση της διεθνούς συνεργασίας, την επιδέξια δικτύωση και την περαιτέρω πρόοδο και ανάπτυξη.

Παρουσίαση μελών

StepbystepLOGO

Step by Step Program Bulgaria

Step by Step Program ­ Bulgaria was established as an NGO by Open Society Foundation on March 12th 1998.

Mission: 
Education of the XXI century

Vision:

  • Dissemination and implementation of the ideas for democratic education in Bulgaria;
  • Introducing new educational technologies;
  • Encouraging the family involvement in education;
  • Providing equal access to quality education for minority children, with disabilities and children in social isolation.


Web: www.gtu.ge

Επικοινωνία

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τοπικής Ανάπτυξης

info eurolocaldevelopment.org

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…